Wrap

Wrap

Wrap-kategorin kan också beskrivas som en "supportkategori". Den varken begränsar eller främjar rörelse, utan kombinerar båda funktionerna i en perfekt balans. Vi har helt enkelt förenat det dynamiska och stabila från andra produkter och skapat ett unikt multiverktyg. Du kan själv styra hur mycket stabilitet eller dynamik du vill ha genom den sträckning du applicerar på wrappen. Wraps kan också användas som bas i en större lindning eller helt enkelt runt handleden, fotleden, armbågen och liknande.

Filtrera

Filtrera
Sortera efter: