CSR

Anwar Khawaja Industries hälso- och utbildningsprogram

SELECT Sport säljer mer än 4 miljoner bollar varje år. Cirka 40 % av dessa handsydda bollar tillverkas i Sialkot-området i Pakistan av Anwar Khawaja Industries (AKI).

hälsa

Det finns väldigt lite socialvård i Pakistan, vilket innebär att en allvarlig sjukdom lätt kan utplåna en familjs ekonomi.

Utbildning

SAHEP ger familjen en summa pengar för varje barn som går i skolan

Pågående engagemang

SELECT ser SAHEP som en integrerad del av sin företagskultur och sociala ansvar

Selects syn på CSR i Pakistan

För de människor som syr SELECT-bollar i Pakistan är det vårt mål att tillgodose deras grundläggande behov. Dessa behov inkluderar medicinsk hjälp och medicinering för hela familjen. Alla barn ges möjlighet till utbildning. Utbildning är nyckeln till att förbättra levnadsstandarden för framtida generationer. I målet ingår också att avskaffa barnarbete, något som SELECT och AKI inte vill utnyttja.

SAHEP PROGRAMMET

SELECT och AKI har utformat ett hjälpprogram för sömmerskorna - det kallas SAHEP (SELECT Anwar Khawaja Industries Health & Education Program). Bland annat erbjuder SAHEP gratis läkarvård och medicin till alla sömmerskornas familjemedlemmar, incitament för att hålla barnen i skolan och direkt undervisning för de barn som inte kan gå i vanlig skola.

SAHEP-personalen i Pakistan, under ledning av fru Anita Khawaja, upprätthåller noggranna register över alla SELECT/AKIs sömmerskor och deras barn samt besöker familjerna regelbundet. Detta säkerställer att SAHEPs tjänster når de rätta personerna och att varje familjs behov följs.

Läs mer om SAHEP