CSR

Anwar Khawaja Industries hälso- och utbildningsprogram

SELECT Sport säljer mer än 3 miljoner bollar varje år. Cirka 90 % av dessa handsydda bollar tillverkas i Sialkot-området i Pakistan av Anwar Khawaja Industries (AKI). SELECT är ett av många företag vars produktion bedrivs här, där 70 % av de handsydda bollarna i världen tillverkas. Majoriteten av de många tusen människor som syr bollar i Sialkot jobbar inte direkt för bollföretagen utan ingår i ett brett nätverk av underleverantörer och deras underleverantörer. Dessa arbetare får ingen fast lön, utan får betalt för varje boll de gör.

hälsa

Det finns väldigt lite socialvård i Pakistan, vilket innebär att en allvarlig sjukdom lätt kan utplåna en familjs ekonomi.

Utbildning

SAHEP ger familjen en summa pengar för varje barn som går i skolan

Pågående engagemang

SELECT ser SAHEP som en integrerad del av sin företagskultur och sociala ansvar

Selects syn på CSR i Pakistan

Precis som andra företag betalar SELECT marknadspriset för att sy sina bollar i Pakistan. Men det är vår övertygelse att vårt ansvar går längre än så här. För de människor som syr SELECT-bollar i Pakistan är det vårt mål att tillgodose deras grundläggande behov. Dessa behov inkluderar medicinsk hjälp och medicinering för hela familjen. Alla barn ges möjlighet till utbildning. Utbildning är nyckeln till att förbättra levnadsstandarden för framtida generationer. I målet ingår också att avskaffa barnarbete, något som SELECT och AKI inte vill utnyttja.

SAHEP PROGRAMMET

SELECT Sport säljer mer än 3 miljoner bollar varje år. Cirka 90 % av dessa handsydda bollar tillverkas i Sialkot-området i Pakistan av Anwar Khawaja Industries (AKI). SELECT är ett av många företag vars produktion bedrivs här, där 70 % av de handsydda bollarna i världen tillverkas. Majoriteten av de många tusen människor som syr bollar i Sialkot jobbar inte direkt för bollföretagen utan ingår i ett brett nätverk av underleverantörer och deras underleverantörer. Dessa arbetare får ingen fast lön, utan får betalt för varje boll de gör.