Maskinsydd boll

MASKINSYDD BOLL:

Fotbollens fält sys med en speciell symaskin och fin tråd. Resultatet kanske inte når samma nivå som våra handsydda fotbollar, men det blir alltid ett stabilt slutresultat.