Shirt Creator | Terms

GDPR, Vilkår og betingelser
Policy
Syftet med dataskapande: SELECT definierar varför personuppgifter samlas in. Om syftet med dataskapandet ändras informeras "Den registrerade".
Arkivering: SELECT definierar hur länge det är relevant att lagra data och säkerställer att all data raderas i enlighet med detta.
Offentlig policy: Vid begäran kommer SELECT att ge information om vilka uppgifter som lagras för varje "Den registrerade". SELECT kommer inte att överföra eller sälja personuppgifter till tredje part. Data kan användas inom SELECT Group i enlighet med denna policy. Data delas INTE med Select Sport America, eftersom detta är utanför EU.
Syfte med databehandling
De personuppgifter du ger oss via e-post, kontaktformulär etc. kommer att behandlas för att besvara dina förfrågningar. Du är inte skyldig att ge oss personuppgifter, men vi kommer inte att kunna besvara de förfrågningar som skickas via e-post utan din e-postadress.
Arkivering: SELECT definierar varaktigheten för lagrad data och säkerställer att all data raderas i enlighet med detta.
Lagringstid
Dina uppgifter raderas om omständigheterna indikerar att dina förfrågningar har klargjorts helt.
Om det emellertid ingås ett avtal kommer de uppgifter som krävs enligt handels- och skattelagstiftning att behållas av oss under den lagstadgade perioden.
Säkerhetsåtgärder
SELECT säkerställer att fysiska system och IT-system har skydd mot obehörig åtkomst, användning eller ändring av data.
SELECT ser till att endast relevanta personer får åtkomst till data.
Design
Designen skapad med Creator är endast en prototyp - inte en slutgiltig design. Alla användare som har fyllt i begäran och skapat en produkt design kommer att bli kontaktade av SELECT:s försäljningsavdelning, och designen kommer att färdigställas i samarbete med SELECT.
SELECT förbehåller sig rätten att justera den slutgiltiga designen, och den slutgiltiga designen kommer att skickas för godkännande innan en provtillverkning sker.
Kontakt
Genom att fylla i begäran vid slutet av processen ger du härmed SELECT rätten att kontakta dig i efterhand.
Beställning
Att skapa en design i Creator kommer att generera en begäran. Observera att detta inte betraktas som en beställning. Beställningsbekräftelsen kommer att skickas till dig av SELECT:s försäljningsavdelning när designen har blivit färdigställd och godkänd.